Kontakt

Stalrem Sp. z o.o
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola

Tel/fax: (15)813 40 82

Tel: (15)813 40 87

e-mail:sekretariat@stalrem.info.pl

Prezes Zarządu:

Witold Małkowicz
Tel/fax: (15) 813 40 82
Tel. kom.: 668 588 220

e-mail: witold.malkowicz@stalrem.info.pl

Produkcja oraz Remonty maszyn :
Marek Dziura - Członek Zarządu
Tel. kom: 668 583 385

Tel/fax: (15) 813 40 82
e-amil: marek.dziura@stalrem.info.pl

Handlowiec :
Jacek Wiśniewski

e-amil: jacek.wisniewski@stalrem.info.pl
Tel. kom: 668 585 848

Tel:(15)813 40 87 Tel/fax: (15) 813 40 82

Technolog:

Krzysztof Gielarek

Tel:(15)813 40 87 Tel/fax: (15) 813 40 82
e-amil: krzysztof.gielarek@stalrem.info.pl,

Paweł Gielarek

Tel:(15)813 40 87 Tel/fax: (15) 813 40 82

e-amil: pawel.gielarek@stalrem.info.pl

 

 

------------------------------------------

NIP:865-251-99-91, REGON:180477372 
Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie, Nr KRS 0000337299 
Bank Raiffeisen Bank Polska S.A w Warszawie, nr: 11 1750 1341 0000 0000 2610 3045
Bank Zachodni WBK 1 Oddział w Stalowej Woli, nr: 02 1090 2750 0000 0001 1271 3450